3. Bůh je síla má 

Bůh je síla má i vojska mého 
On mi působí volnou cestu mou 
Neboť dal mi štít spasení svého 
a dobrotivost Jeho zvelebila mne 
 
Neboť kdo je Bohem kromě Hospodina 
a kdo je skalou kromě Boha našeho 
Neboť kdo je Bohem kromě Hospodina 
a kdo je skalou kromě Boha našeho 
 
Bůh je síla má