29. Slunce Kristovy lásky

 

Slunce Kristovy lásky ať prozáří nás,
oheň Svatého Ducha ať zapálí nás,
ať nedoutnáme jen, ať nezhasíná den,
ve kterém se Jeho jméno oslavovat má.