29. Slunce Kristovy lásky


Slunce Kristovy lásky ať prozáří nás,

oheň Svatého Ducha ať zapálí nás,

ať nedoutnáme jen, ať nezhasíná den,

ve kterém se Jeho jméno oslavovat má.