28. Pojďte ke mně všichni

 

Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete,
pojďte ke mně všichni, kdož jste obtíženi,
a já vám, praví Pán, já vám odpočinek dám,
a já vám, praví Pán, já vám odpočinek dám.