28. Pojďte ke mně všichni


Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete,

pojďte ke mně všichni, kdož jste obtíženi,

a já vám, praví Pán, já vám odpočinek dám,

a já vám, praví Pán, já vám odpočinek dám.