27. Pojď, teď je ten čas Ho chválit

 

Pojď, teď je ten čas Ho chválit,
pojď, teď je tu čas srdce své mu dát.
Pojď, za vše mu zpívej chvály,
pojď, před trůnem svého Pána stát, pojď.
 
Každý člověk jednou vyzná, že jsi Pán,
každý se před Tebou skloní.
Požehnání z nebe všem těm dáváš,
kdo jméno Tvé chválí, pojď.