26. Ježíš, nejkrásnější ze všech jmen


Ježíš, nejkrásnější ze všech jmen,

Ježíš, slyší hlas můj každý den,

ó Ježíš mne v mém pádu pozvedá,

ó Ježíš krásné jméno má.


Ježíš, chválu vzdává srdce mé,

Ježíš, stále stejný, včera dnes.

Ó Ježíš, zemřel též za hříchy mé,

ó Ježíš, nejkrásnější z jmen.


Ježíš, přijde brzy jako Král,

Ježíš, přines lásku na zem k nám.

Ó Ježíš, jemu chválu zazpívám,

ó Ježíš, krásné jméno má.