26. Ježíš, nejkrásnější ze všech jmen

 

Ježíš, nejkrásnější ze všech jmen,
Ježíš, slyší hlas můj každý den,
ó Ježíš mne v mém pádu pozvedá,
ó Ježíš krásné jméno má.
 
Ježíš, chválu vzdává srdce mé,
Ježíš, stále stejný, včera dnes.
Ó Ježíš, zemřel též za hříchy mé,
ó Ježíš, nejkrásnější z jmen.
 
Ježíš, přijde brzy jako Král,
Ježíš, přines lásku na zem k nám.
Ó Ježíš, jemu chválu zazpívám,
ó Ježíš, krásné jméno má.