24. Jsi Bůh, jsi náš Pán


ref: Jsi Bůh jsi náš Pán zpíváme jsi Bůh jsi náš Pán

ať každý ví jak nádherný jsi Pán


Králem nádherný vším v co doufat smím

v něm jásej celá zem v něm jásej celá zem

On sám je jas a zář tma ztrácí svoji tvář

noc se mění v den noc se mění v den


ref: Jsi Bůh....


Má čas v rukou svých je Pánem nad smrtí

první poslední

Duch Svatý Otec Syn jen On je Pánem mým

lvem i beránkem lvem i beránkem


ref: Jsi Bůh....


coda: Jméno krásné máš v mé chvále přebýváš

jak nádherný jsi Bůh náš Pán


ref: Jsi Bůh jsi náš Pán...