23. Zpívat píseň lásky smím


Zpívat píseň lásky smím

svému Pánu svému Králi

vděčný jsem když přijdeš k nám

za Tvou přízeň za Tvou blízkost


Jsem rád že smím být dítětem Tvým

a není co chtěl bych víc

než být v Tvém náručí

ve Tvém náručí

ve ztišení blízko Ti být ve Tvém náručí