20. Ty jsi jediný Bůh 

 
Ty jsi jediný Bůh, první a poslední,

nikdy nebyl a nebude více nikdo jako jsi Ty.

Ty máš nejvyšší moc. Ty jsi svrchovaný,

nikdy nebyl a nebude více nikdo jako jsi Ty.
 

Jsi největší ve své síle a největší ve své moci,

hrozný jsi ve svém hněvu,

největší ve svém milování,

svatý ve všech svých skutcích

moudrý a dokonalý,

nikdy nebyl a nebude více nikdo jako jsi Ty.