Ať Tvá živá voda 

Ať Tvá živá voda duši mou obmývá, 
ať Duch Svatý přijde, ať se mnou přebývá, 
ať vezme každé trápení jež svírá mysl mou, 
vím, že s každou starostí smím jít za Tebou. 
 
ref: Ježíši, ó Duchu Svatý, můj Otče nebeský 
 
Prosím Duchu Svatý, přijď víc, prosím přijď. 
Drž mě ve své blízkosti, ať znát víc Tě smím. 
Pochybnosti, strach a pýchu můžeš mi vzít, 
veď mě ve své lásce, toužím Tvou cestou jít. 
 
ref: Ježíši, ó Duchu Svatý, můj Otče nebeský 
 
Dej svůj život Pánu, ať ho sám naplní, 
dovol, ať tě Ježíš uchopí do dlaní. 
Svobodný a šťastný jenom s Ním můžeš být, 
potom smíš navěky vládnout s Ním v království.