19. Tvoje jméno vyznávám 

 
Tvoje jméno vyznávám, 
rád Ti zpívám svoji chválu, 
jsem tak vděčný, že Tě znám, 
jsem tak vděčný za Tvou spásu 
 
Přišel jsi k nám z nebe ukázat směr, 
dát v oběť sám sebe, jak Bůh to chtěl 
Z kříže byls do hrobu dán 
třetího dne jsi z mrtvých vstal 
Tvoje jméno vyznávám