18. Toužím 

 
Toužím, po Tobě toužím, toužím Tě poznávat 
Tvou láskou, věčnou láskou nechat se objímat 
 
ref: 
Bože, má spáso, veď mě dál, 
v nádvořích Tvých chci být i já 
 
Hledám, Tebe hledám, křídla Tvá jsou skrýší mou 
Chválím, Tebe chválím, objímáš mě mocí svou