17. Tobě Králi toužím

Tobě, Králi toužím čest, slávu vzdát
Celým srdcem chválím jméno Tvé
Ze vší síly zpívám a vzdávám dík
Před Tebou se skláním, Pane můj
 
Dávám Ti srdce své i duši svou,
chci jen pro Tebe žít
S každým nadechnutím, s každým procitnutím
chci jen Tvou cestou jít