17. Tobě Králi toužím

Tobě, Králi toužím čest, slávu vzdát

Celým srdcem chválím jméno Tvé

Ze vší síly zpívám a vzdávám dík

Před Tebou se skláním, Pane můj


Dávám Ti srdce své i duši svou,

chci jen pro Tebe žít

S každým nadechnutím, s každým procitnutím

chci jen Tvou cestou jít