15: Otevři mé oči 

Otevři mé oči, Pane, otevři dnes oči mé, 
toužím Tě znát víc, toužím Tě znát víc 
 
Majestát Tvůj vyvýšit chci, 
chválit Tvé svaté jméno, 
vylej svou lásku a moc 
když zpívám Svatý, Svatý, Svatý 
 
Vyvýšit Tě chci, 
chválit Tvé svaté jméno 
vylej svou lásku a moc 
když zpívám Svatý, Svatý, Svatý 
 
Svatý, Svatý, Svatý 3x 
toužím Tě znát znát víc