14. On je vzkříšený 

Já vím, Tys mě zachránil, 
Tvá krev smyla můj hřích, 
já to vím, já věřím, 
můj strach jsi na sebe vzal 
lásku i život mi dal, 
já to vím, já věřím, 
chci zpívat dál, živý, živý je Pán 
 
On je vzkříšený, On je vzkříšený 
On je vzkříšený, On je vzkříšený 
 
Když ztrácím sílu, stojíš se mnou 
Pak tančit smím před trůnem Tvým 
a vidím slávu Tvou