13. Oh, Happy Day 

Oh happy day oh happy day 
When Jesus washed, when Jesus washed. 
when Jesus washed he washed my sins away 
 
He tought me how to walk, fight and pray 
and we rejoice in Him every day 
 
°°°° 
 
Šťastný den, šťastný den 
ve kterém Ježíš obmyl 
ve kterém Ježíš obmyl mé hříchy 
 
Učil mě jak jít, bojovat a modlit se 
a radujeme se v Něm každý den