12. My jsme zde 

 
My jsme zde ve jménu Krále králů 
my jsme zde ve jménu Ježíše 
my jsme zde ve jménu Syna Božího 
my jsme zde ve jménu Tvém 
 
Ať každá bytost na nebi 
ať každá bytost na zemi 
ať každá bytost pod zemí 
to ví, že jsme Tví