11. Můj Králi, má spáso 

 
Můj Králi, má spáso, nikdo není jako Ty 
Za činy Tvé z lásky mocné životem chci chválu vzdát 
Můj Králi, má spáso bezpečný přístav jsi můj 
A vším, co jsem a vším , co mám, jméno Tvé chci chválit dál 
 
Tobě ať jásání z úst našich zní, sláva i moc Tobě jen náleží 
Před Tebou sklání se vrcholky hor moře chválí sílu Tvou 
Před jménem Tvým s radostí Ti zpívám 
Jsi moje láska, jen Tebe uctívám 
Navždy mi zůstane úkrytem náruč Tvá