101. Veď mě z vnějších nádvoří

Veď mě z vnějších nádvoří tam za oltář,
až tam na svaté místo, kde zahlédnu Tvoji tvář.
Kolem těch, kdo v chrámu slouží, ještě dál, než k chválení,
až tam, kde končí lidská moudrost
a Tvůj hlas tiše zní.
 
Veď mě dál do ticha svatyně svatých,
veď mě dál skrze krev Beránka,
veď mě dál do ticha svatyně svatých,
veď mě dál, tady jsem, veď mě dál.