100. Hledám Tvoji tvář

Hledám Tvoji tvář, Pane můj,

hledám Tvoji tvář každý den,

po Tobě touží duší má,

očekávám slovo Tvé.


/: Chci jít za Tebou, Ježíši, cestou Tvou,

chci jít za Tebou, Ježíši :/

za Tebou


Za Tebou Pane můj, chci jít každý den,

za Tebou, Pane můj, chci jít.