100. Hledám Tvoji tvář

Hledám Tvoji tvář, Pane můj,
hledám Tvoji tvář každý den,
po Tobě touží duší má,
očekávám slovo Tvé.
 
/: Chci jít za Tebou, Ježíši, cestou Tvou,
chci jít za Tebou, Ježíši :/
za Tebou
 
Za Tebou Pane můj, chci jít každý den,
za Tebou, Pane můj, chci jít.