10. Moc, čest i slávu 

 
Moc, čest i sláva i chvála ať je vzdána Bohu věků 
Ať každý národ, končiny země pokleknou před Bohem věků 
Všichni na zemi i v nebi prohlásí Tvou slávu 
každý poklekne před trůnem v uctívání 
Ty jsi vyvýšen ó Bože a Tvé království nepomine 
ó Bože věků 
 
Tvé království přichází na zem 
chval Boha věků, tak chval 
Nikdo a nic není jako Ty 
chval Boha věků tak chval