Texty chval 

Chvalte Hospodina, všechny národy, všichni lidé, chvalte ho zpěvem,

neboť se nad námi mohutně klene jeho milosrdenství.

Hospodinova věrnost je věčná! Haleluja.

 
Žalm 117