SPOLEČNÉ SHROMÁŽDĚNÍ CÍRKVE

 

TÝDEN SPOLEČNÝCH MODLITEB 

Blansko 12.1. - 19.1. 2020 

vždy v 17:30 hodin 

 

 

 

Neděle 12.1. Sv.Čecha 11 

v Církvi Bratrské jednoty baptistů 

-- 

Pondělí 13.1. Čapkova 6 

v Apoštolské Církvi 

 

-- 

 

Úterý 14.1. kostel 

v Římskokatolické  církvi 

 

-- 

 

Středa 15.1. Hybešova 53a 

v Církvi SLOVO ŽIVOTA 

 

-- 

 

Čtvrtek 16.1. Masaryrova 13 

v Církvi Adventisté sedmého dne 

 

-- 

 

Pátek 17.1. dřevěný kostel 

v Československé církvi husitské 

 

-- 

 

Sobota 18.1. Lavina 9.května 

 

-- 

 

Neděle 19.1. Pod sanatorkou 

v kapli Senior centrum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

°°°°°°°°

 

čtvrtek 18.4.2019 od 8 hodin  

VEŘEJNÉ ČTENÍ BIBLE 

na náměstí - Wanklovo 

Blansko 

°°°°°°°°°°°°°°

 

Týden společných modliteb

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 

úvod k modlitbám 

 

Př 25,21-22 ; Mat 5,43 - 48

 

 

úvod k modlitbám

 

1.Korint. 1,11-13 ; 3,4-6 ; 3,9 ; 3,21 -23 ; 4,5-6

 

 

úvod k modlitbám 

 

Iz 8,11 - 13 ; Dt 10,17- 19

 

 

úvod k modlitbám 

 

Lk 10,38 - 42

 

 

 

úvod k modlitbám 

Lk 10,25 - 37

 

 

úvod k modlitbám 

Sd 6,25 - 31

 

 

úvod k modlitbám 

Mk srdce 6,7 ; Mk 12,29 - 30 ; Př 4,23

 

 

úvod k modlitbám 

Jan 18,37 - 38 ; Jan 17,15 - 19

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 

 

 

 

 

 

 

 

Všechno, co dýchá, ať chválí Hospodina! Haleluja

 

Žalm 150:6

 

 

 

 

 

 VEČER CHVAL

 

 

 

 

-----------------

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozvánka

 

,,Chvalte ho zvukem polnice, chvalte ho harfou a citerou,

 

chvalte ho bubnem a tancem, chvalte ho strunami a flétnou,

 

chvalte ho zvučnými cymbály, chvalte ho cymbály dunivými!

 

Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina! Haleluja."

 

Žalm 150,3-6

 

Zveme všechny, kteří rádi zpívají, nebo hrají na:

 

 

 

Přidejte se k nám, přineste svůj oblíbený zpěvník,

 

písničku, nebo hudební nástroj,

 

protože času, kdy zpíváme Bohu

 

a projevujeme mu svou vděčnost není nikdy dost :-)

 

 -------- 

 


 

 

SPOLEČNÉ ČTENÍ BIBLE

 

Na ulici ROŽMITÁLOVA  BLANSKO

 

Přijďte se i vy osobně zapojit do čtení Písma svatého a zastavit se o velikonočních svátcích,

 

věnovaných hlavnímu tématu Božího zaslíbení.

 

Jste všichni srdečně zváni.

 

 

 

Ježíš Kristus, ten, který má klíče od smrti i hrobu, řekl:

 

,,Neboj se! Já jsem první i poslední, ten živý. Byl jsem mrtev - a hle, živ jsem na věky věků.

 

Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít."

 

Bible, Janovo evangelium 11,25; Kniha Zjevení 1,17-18

 

 

 

 

 

,,Ježíš zemřel za všechny, aby ti, kdo žijí, nadále nežili sami pro sebe,

 

ale pro toho, který za ně zemřel a vstal z mrtvých."

 

Bible, 2.Korintským 5,15