:: DAVIDOVY STÁNKY :: Slovo života Blansko (webnode.cz)

 

 

RADOSTNÉ BLANSKO 

26.6.2022 
v 15 hodin 
°°°°°°

 

BOHOSLUŽBA POD NEBEM 

NEDĚLE 9.4.2023 v 15 hodin 

Blansko náměstí SVOBODY 

Pořádá 

Apoštolská církev, Bratrská Jednota Baptistů, Církev Slovo Života 

Těšíme se na vás 

v církvi Bratrské jednoty Baptistů 

Svatopluka Čecha 11 

 

v Apoštolské církvi 

Čapkova 6 

 

NEDĚLE 11.12. 

Milí sourozenci v Kristu,

 

 
zveme vás na Davidův stánek, 
v Blansku 11. 12. od 18-20 hodin.
Chceme vyvýšit Pána Ježíše v centru města a projevit Mu tak lásku, 
kterou můžeme dát skrze chválu a modlitbu. 
Toužíme po proměně životů skrze Boží přítomnost. 
 
 
- v Církvi Slovo života u pošty na Hybešově ulici.
- uctívání v prostorách církve 
 

 

 
 

 SPOLEČNÉ SHROMÁŽDĚNÍ CÍRKVE 

 
 

SPOLEČNÁ BOHOSLUŽBA  4.10. v 9 hodin 

Církve- SLOVO ŽIVOTA, APOŠTOLSKÉ CÍRKVE a BRATRSKÉ JEDNOTY BAPTISTů 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 

každý čtvrtek v 18 hodin společné čtení BIBLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOBOTA 22.8. od 16 hodin 

zahájení Davidových stánků 

- večer chval a modliteb 

 

 

 

TÝDEN SPOLEČNÝCH MODLITEB

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

úvod k modlitbám 

 

Př 25,21-22 ; Mat 5,43 - 48

 

 

úvod k modlitbám

 

1.Korint. 1,11-13 ; 3,4-6 ; 3,9 ; 3,21 -23 ; 4,5-6

 

 

úvod k modlitbám 

 

Iz 8,11 - 13 ; Dt 10,17- 19

 

 

úvod k modlitbám 

 

Lk 10,38 - 42

 

 

 

úvod k modlitbám 

Lk 10,25 - 37

 

 

úvod k modlitbám 

Sd 6,25 - 31

 

 

úvod k modlitbám 

Mk srdce 6,7 ; Mk 12,29 - 30 ; Př 4,23

 

 

úvod k modlitbám 

Jan 18,37 - 38 ; Jan 17,15 - 19

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 

 

 

Pozvánka

 

,,Chvalte ho zvukem polnice, chvalte ho harfou a citerou,

 

chvalte ho bubnem a tancem, chvalte ho strunami a flétnou,

 

chvalte ho zvučnými cymbály, chvalte ho cymbály dunivými!

 

Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina! Haleluja."

 

Žalm 150,3-6

 

Zveme všechny, kteří rádi zpívají, nebo hrají na:

 

 

 

Přidejte se k nám, přineste svůj oblíbený zpěvník,

 

písničku, nebo hudební nástroj,

 

protože času, kdy zpíváme Bohu

 

a projevujeme mu svou vděčnost není nikdy dost :-)

 

 --------

 

Ježíš Kristus, ten, který má klíče od smrti i hrobu, řekl:

 

,,Neboj se! Já jsem první i poslední, ten živý. Byl jsem mrtev - a hle, živ jsem na věky věků.

 

Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít."

 

Bible, Janovo evangelium 11,25; Kniha Zjevení 1,17-18

 

 

 

 

 

,,Ježíš zemřel za všechny, aby ti, kdo žijí, nadále nežili sami pro sebe,

 

ale pro toho, který za ně zemřel a vstal z mrtvých."

 

Bible, 2.Korintským 5,15