Společné akce církví 

čtvrtek 18.4.2019 od 8 hodin  

VEŘEJNÉ ČTENÍ BIBLE 

na náměstí - Wanklovo 

Blansko 

°°°°°°°°°°°°°°

 

Týden společných modliteb

 

13.-20.1.2019

 

vždy v 17:30 hodin

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 

 

13.1. neděle v Církvi Bratrské jednoty Baptistů -

Svatopluka Čecha 11

 

úvod k modlitbám Jiří Kaňa ( z - Římskokatolická církev)

 

Př 25,21-22 ; Mat 5,43 - 48

-------°°°°°°°°°°°°°°°°°-------

 

14.1. pondělí v Apoštolské církvi -

Čapkova 6

 

úvod k modlitbám Radmila Včelná ( z - Českobratrská církev evangelická církev)

 

1.Korint. 1,11-13 ; 3,4-6 ; 3,9 ; 3,21 -23 ; 4,5-6

-------°°°°°°°°°°°°°°°°-------

 

15.1. úterý v Církvi Římskokatolické -

fara kostel sv.Martina

 

úvod k modlitbám Josef Merta ( z - Křesťanské sbory)

 

Iz 8,11 - 13 ; Dt 10,17- 19

-------°°°°°°°°°°°°°°°°°-------

 

16.1. středa v Církvi Slovo života -

Kavárna ARCHA Hybešova 53a

 

úvod k modlitbám Milan Kern ( z - Bratrská jednota baptistů)

 

Lk 10,38 - 42

-------°°°°°°°°°°°°°°°°°°-------

 

17.1. čtvrtek v Církvi adventistů sedmého dne -

Masarykova 13

 

úvod k modlitbám Martin Kopecký ( z - Československá církev husitská)

Lk 10,25 - 37

-------°°°°°°°°°°°°°°°°°---------

 

18.1. pátek v Československé církvi husitské -

dřevěný kostel

 

úvod k modlitbám Jaroslav Kuben ( z - Církev adventistů sedmého dne)

Sd 6,25 - 31

-------°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°--------

 

19.1. sobota v klubovně LAVINY

náměstí 9.května 3

 

úvod k modlitbám Petr Švásta ( z - Apoštolská církev)

Mk srdce 6,7 ; Mk 12,29 - 30 ; Př 4,23

-------°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°--------

 

20.1. neděle v kapli Senior centra -

Pod Sanatorkou 3

 

úvod k modlitbám Andrija Buličič ( ze - Slovo života)

Jan 18,37 - 38 ; Jan 17,15 - 19

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 

 

 

 

 

 

 

 

Všechno, co dýchá, ať chválí Hospodina! Haleluja

 

Žalm 150:6

 

 

 

 

 

 VEČER CHVAL

 

 

 

 

 

-----------------

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozvánka

 

,,Chvalte ho zvukem polnice, chvalte ho harfou a citerou,

 

chvalte ho bubnem a tancem, chvalte ho strunami a flétnou,

 

chvalte ho zvučnými cymbály, chvalte ho cymbály dunivými!

 

Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina! Haleluja."

 

Žalm 150,3-6

 

Zveme všechny, kteří rádi zpívají, nebo hrají na:

 

 

 

Přidejte se k nám, přineste svůj oblíbený zpěvník,

 

písničku, nebo hudební nástroj,

 

protože času, kdy zpíváme Bohu

 

a projevujeme mu svou vděčnost není nikdy dost :-)

 

 -------- 

 


 

 

SPOLEČNÉ ČTENÍ BIBLE

 

Na ulici ROŽMITÁLOVA  BLANSKO

 

Čtvrtek 13.4.2017 od 10 - 18 hodin

 

Přijďte se i vy osobně zapojit do čtení Písma svatého a zastavit se o velikonočních svátcích,

 

věnovaných hlavnímu tématu Božího zaslíbení.

 

Jste všichni srdečně zváni.

 

 

 

Ježíš Kristus, ten, který má klíče od smrti i hrobu, řekl:

 

,,Neboj se! Já jsem první i poslední, ten živý. Byl jsem mrtev - a hle, živ jsem na věky věků.

 

Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít."

 

Bible, Janovo evangelium 11,25; Kniha Zjevení 1,17-18

 

 

 

 

 

,,Ježíš zemřel za všechny, aby ti, kdo žijí, nadále nežili sami pro sebe,

 

ale pro toho, který za ně zemřel a vstal z mrtvých."

 

Bible, 2.Korintským 5,15