SOS modlitba

V komunitě Emmanuel vznikla v listopadu 1997 telefonní služba Modlitba SOS, která se zrodila v r. 1979 ve Francii, kde funguje dnem i nocí. 

citujeme:

„Někdy se v našem životě, v životě naší rodiny nebo v okolí objeví těžkost, se kterou potřebujeme pomoci. Stojíme pod křížem. Nedokážeme se modlit. Cítíme potřebu prosit Boha o shovívavost, aby se nad námi smiloval. Toužíme po tom, aby s námi někdo bděl na modlitbách a vytrvale se přimlouval za mne, nebo naše blízké. Modlitba SOS vznikla z této potřeby.

Je to diskrétní služba.  Nevyptáváme se, neradíme. Vaše prosby pouze přednášíme Ježíši, s důvěrou, že je vyslyší. Bůh ví o každé bolesti lidí, slyší prosby a pomáhá. Jen On zná řešení."

Inspirovaní jejich příkladem nabízíme i v našem společenství podobnou službu každé pondělí od 18 do 20 hodin na telefonním čísle 

777 838 845 

MODLITBA V TÍSNI

Pokud by se vám nepodařilo dovolat, nebo potřebujete okamžitou pomoc, můžete nám Vaši prosbu sdělit také pomocí tohoto anonymního formuláře. Zaslané prosby předkládáme nebeskému Otci. Na tyto prosebné emaily však neodpovídáme, ani nezasíláme žádné potvrzení o přijetí. „