Pravidelné akce 

 
 
 
Pondělí v 18 hodin

Modlitební shromáždění, prosby, přímluvy a díky Bohu 

.................

 

Čtvrtek v 18 hodin 

Biblická skupinka  

Společně čteme Knihu 

Zjevení Janovo ....

každý čtvrtek 

v kavárně ARCHA Blansko 

 

.......

....... 

 

Pátek 

Dětská skupina - mládež 

 

Společná modlitba, chvály Bohu, povídání si...

 

 

Neděle v 10.00 hodin

Nedělní bohoslužba v církvi 

 v 10 hodin

 

Současně probíhá i dětská nedělní církev 

v 10 hodin 

hrajeme hry - čteme příběhy z BIBLE - zpíváme - tancujeme - malujeme - dostáváme odměny

Těšíme se na tebe a hojnou účast. Přijď najít nové kamarády..