Pravidelné akce 

 

Pondělí v 18 hodin

Modlitební shromáždění, prosby, přímluvy a díky Bohu 

 16.1.  30.1.   

.................

 

Čtvrtek v 18 hodin 

Biblická skupinka  

Společně čteme Knihu 

JOZUE 

každý čtvrtek 

v kavárně ARCHA Blansko - Slovo života

 

.......

 

Společná modlitba, chvály Bohu, povídání si...

 

 

Neděle v 10.00 hodin

Nedělní bohoslužba v církvi 

 v 10 hodin

 

Současně probíhá i dětská nedělní církev 

v 10 hodin 

hrajeme hry - čteme příběhy z BIBLE - zpíváme - tancujeme - malujeme - dostáváme odměny 

 

Těšíme se na tebe a hojnou účast. Přijď najít nové kamarády..