Pravidelné akce 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pondělí v 18.00 hodin 

7.10. , 21.10. , 4.11. , 18.11. , 2.12. , 16.12. , 
 

Modlitební shromáždění, prosby, přímluvy a díky Bohu..

(každý druhý týden) 

 

Pátek 30.8. v 18 hodin - Modlitební noc - (setkání s Bohem na chvalách, modlitbách, ve svědectví)

 

 

 

Kavárna ARCHA Blansko

 

 

 

 

 .......

Čtvrtek v 18 hodin 

Biblická skupinka  

Společně čteme Knihu 

(GENESIS)

 EXODUS  ......

.....každý čtvrtek 

v kavárně ARCHA Blansko 

 

.......

Neděle v 10.00 hodin

Nedělní bohoslužba v církvi (každý lichý týden) -

nejbližší se koná -  29.9. , 13.10. , -- , 10.11. , ...  v 10 hodin

 

Současně probíhá i dětská nedělní církev 

v 10 hodin 

hrajeme hry - čteme příběhy z BIBLE - zpíváme - tancujeme - malujeme - dostáváme odměny

Těšíme se na tebe a hojnou účast. Přijď najít nové kamarády..  

 

....... 

 

Zveme tě na setkání s dětmi - mládeží ve věku od 12ti let :-) 

Pátek v 18 hodin - začínáme v září 

Krásné požehnané prázdninové dny 
 

Dětská skupina - mládež 

 

Společná modlitba, chvály Bohu, povídání si...