Pravidelné akce

Pondělí v 18.00 hodin

Modlitební shromáždění, prosby, přímluvy a díky Bohu..

(každý druhý týden) 

14.1. - se modlíme v 17:30 h. v Apoštolské církvi - Čapkova 6 ......; 28.1. .... , 

 

 

 

 .......

Čtvrtek v 18 hodin 

Biblická skupinka  

Společně čteme Knihu GENESIS 

2019 , 17.1. , 24.1. , ......

.....každý čtvrtek 

v kavárně ARCHA Blansko 

 

.......

Neděle v 10.00 hodin

Nedělní bohoslužba v církvi (každý lichý týden) -

nejbližší se koná -  20.1.2019 , ........

 

Současně probíhá i dětská nedělní církev

Zveme tě na setkání s dětmi - mládeží :-) 

v 10 hodin 

hrajeme hry - čteme příběhy z BIBLE - zpíváme - tancujeme - malujeme - dostáváme odměny

Těšíme se na tebe a hojnou účast. Přijď najít nové kamarády..  

 

....... 

 

Pátek v 18 hodin 

Před nedělním shromáždění 

 

Dětská skupina - mládež

Společná modlitba, chvály Bohu, povídání si...