Pravidelné akce 

 
 
 
 

Modlitební shromáždění, prosby, přímluvy a díky Bou

Čtvrtek v 18 hodin 

Biblická skupinka  

Společně čteme Knihu 

List EFESKÝM

.....každý čtvrtek 

v kavárně ARCHA Blansko 

 

.......

Neděle v 10.00 hodin

Nedělní bohoslužba v církvi 

 v 10 hodin

 

Současně probíhá i dětská nedělní církev 

v 10 hodin 

hrajeme hry - čteme příběhy z BIBLE - zpíváme - tancujeme - malujeme - dostáváme odměny

Těšíme se na tebe a hojnou účast. Přijď najít nové kamarády..  

 

....... 

 

 

Dětská skupina - mládež 

 

Společná modlitba, chvály Bohu, povídání si...