Shromáždění s modlitbami za nemocné

11.09.2019 15:00

 

 

 

 

Švédský misionář 

 Per Cederghardh 

v BLANSKU 
 
Shromáždění s modlitbami za nemocné 
 
těšíme se na každoroční návštěvu ze Švédska 

11. září 2019 v 15 hodin 

na náměstí Wanklovo 

°°°°°°°° 

12. září 2019 v 17 hodin 

 v kavárně ARCHA 

Hybešova53 (vedle vchodu do pošty) 
 
Ježíš jim odpověděl:,,Jděte a vyprávějte Janovi, co tu slyšíte a vidíte: 
slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou čistí, hluší slyší, 
mrtví se křísí a chudým se káže evangelium. 
Matoušovo evangelium 11:4-5 
 
 

srdečně vás všechny zveme