Vánoční koncert

20.10.2017 22:17

folkové skupiny TEREBINT z Brna

v kavárně ARCHA Blansko

17.12.2017 v 17 hodin 

Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, 

hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: 

,,Kde je ten právě narozený král Židů? 

Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit."