Společné modlitby všech křesťanů 2016

01.02.2016 11:35

Blansko, radnice vždy v 17.45 hod. čtvrtek:

4.2.2016

 

První čtvrtek v měsíci se scházejí k modlitbám křesťané ze všech místních církevních denominací,

kterým leží na srdci život v našem městě a jeho obyvatelé. Každý příchozí je vítán..

 

 Téma: Spolupráce na vinici

Úvod k modlitbám:

1. Kor 3,7-9

3,7 Vůbec nejde o to, kdo sází, ani o to, kdo zalévá, ale o to, že Bůh dává vzrůst.

8Ten, kdo sází, a ten, kdo zalévá, jsou jedno;

každý však dostane svou vlastní odplatu za svou vlastní práci.

9Jsme tedy Boží spolupracovníci; vy jste Boží pole, Boží stavba.