SPOLEČNÉ ČTENÍ BIBLE

09.08.2022 12:26

ČTVRTEK v 18 hodin 

společné čtení BIBLE 

JOZUE