Modlitby za Blansko

02.03.2016 00:00

Společné modlitby na radnici

Něco však bránilo jejich očím, aby ho poznali... ,,Jak jste nechápaví! Jak je vám zatěžko věřit všemu, co pověděli proroci!

Lukáš 24,16-25