Přednášky Kurzy ALFA

12.01.2018 13:47

Příležitost prozkoumat smysl života 

Začínáme 18.1.2017 v 18 hodin 

Kavárna ARCHA Hybešova 53a 

(vedle vchodu do pošty) 

Následující témata: 

1.2. Proč Ježíš zemřel 

8.2. Jak získat jistotu a víru 

15.2. Proč a jak se modlit 

22.2. Proč a jak číst Bibli