Kalendář 

SOBOTA 22.8. od 16 hodin 

zahájení Davidových stánků 

- večer chval a modliteb 

 

 

 

 

Každý čtvrtek v 18.00 hodin – Biblická hodina, čtení Božího slova 

- čtení z BIBLE 

- diskuze na dané téma 

- osobní svědectví 

- občerstvení 

 

 

 

Kavárna ARCHA Blansko

--------------