Kalendář 

NEDĚLE 13.12. 

Milí sourozenci v Kristu,

 
zveme vás na Davidův stánek, 
v Blansku, poprvé venku, na náměstí Svobody u labutí v neděli 13. 12. od 16 hodin.
Chceme vyvýšit Pána Ježíše v centru města a projevit Mu tak lásku, 
kterou můžeme dát skrze chválu a modlitbu. 
Toužíme po proměně životů skrze Boží přítomnost. 
 
Program stánku:
- náměstí Svobody od 16 hod. - 17.30 hod.
- přesun do církve Slovo života u pošty na Hybešově ulici.
- pokračování uctívání v prostorách církve 
- konec programu v 20 hodin. 
 
 
 

SOBOTA 22.8. od 16 hodin 

zahájení Davidových stánků 

- večer chval a modliteb 

 

 

Každý čtvrtek v 18.00 hodin – Biblická hodina, čtení Božího slova 

- čtení z BIBLE 

- diskuze na dané téma 

- osobní svědectví 

Kavárna ARCHA Blansko

--------------