Kalendář 


 

Každý čtvrtek v 18.00 hodin 

Biblická hodina, čtení Božího slova 

- čtení z BIBLE 

  JOZUE 

- diskuze na dané téma 

- osobní svědectví 

Kavárna ARCHA Blansko

--------------

 

Každé druhé pondělí v 18 hodin 

 Modlitební shromáždění 

16.1.  30.1. 

 
 
 
SOBOTA 

Milí sourozenci v Kristu,

 
zveme vás na Davidův stánek, 
v Blansku 8.10. od 16 hodin.
Chceme vyvýšit Pána Ježíše v centru města a projevit Mu tak lásku, 
kterou můžeme dát skrze chválu a modlitbu. 
Toužíme po proměně životů skrze Boží přítomnost. 
 
 
- v Církvi Slovo života u pošty na Hybešově ulici.
- uctívání v prostorách církve 
 
............
 

SOBOTA 22.8. od 16 hodin 

zahájení Davidových stánků 

- večer chval a modliteb 

 

 

 

 

Každý čtvrtek v 18.00 hodin – Biblická hodina, čtení Božího slova 

- čtení z BIBLE 

- diskuze na dané téma 

- osobní svědectví 

Kavárna ARCHA Blansko

--------------