Vítejte 

Vítejte na stránkách Církve Slovo života v Blansku. Je nádherné sledovat jak Bůh v tomto městě jedná, a věříme že do Blanska přichází nové duchovní probuzení. Rádi vás  přivítáme na našich shromážděních a setkáních, kde společně chválíme živého Boha písněmi, nasloucháme Jeho Slovu, modlíme se za nemocné a potřebné. Ježíš Kristus miluje každého člověka a proto i mezi námi jsou lidé všech generací. Jako křesťané se modlíme za své město a věříme v jeho duchovní rozkvět i materiální rozvoj a prosperitu. Spolupracujeme s ostatními církvemi ve městě, a podílíme se na pořádání akcí ke společnému růstu ve víře. Také rozvíjíme sociální programy pro potřebné občany a národostní menšiny v Blansku. Naše setkání jsou otevřená pro každého. Pokud máte požadavek na modlitbu, pošlete jej na náš email.

Bohoslužby každou neděli v našich prostorách v Blansku 

 v 10 hodin 

- CHVÁLY 
- BOŽÍ SLOVO 
- SVĚDECTVÍ 
- MODLITBA  
 
 
°°°°
 

Náš YouTube kanál: každou neděli v 10 hod

online přenos bohoslužeb na tomto linku:

https://www.youtube.com/channel/UC9i9Fol8Jg53jYzKAeyjXwQ

 

°°°°

 

Každý den Po - Ne v 19 hod.

máme modlitební online na tomto linku:

meet.google.com/fyn-ezaw-ssp

 

 
°°°°°°°°

Modlitební shromáždění, prosby, přímluvy a díky Bohu.. 

 

°°°°°°°°°°

 

Sobota 22.8. - zahájení Davidových stánků 

- večer chval a modliteb od 16 hodin 

 

 

Čtvrtek 

vždy v 18 hodin 

Společné čtení Bible 

 

List EFESKÝM 

Kavárna ARCHA Blansko

°°°°°°°°

MLÁDEŽ 

pátek   

v 17:30 hodin 

°°°°°°°°°°

Novinky

V této rubrice nejsou žádné články.