Vítejte 

Vítejte na stránkách Církve Slovo života v Blansku. Je nádherné sledovat jak Bůh v tomto městě jedná, a věříme že do Blanska přichází nové duchovní probuzení. Rádi vás  přivítáme na našich shromážděních a setkáních, kde společně chválíme živého Boha písněmi, nasloucháme Jeho Slovu, modlíme se za nemocné a potřebné. Ježíš Kristus miluje každého člověka a proto i mezi námi jsou lidé všech generací. Jako křesťané se modlíme za své město a věříme v jeho duchovní rozkvět i materiální rozvoj a prosperitu. Spolupracujeme s ostatními církvemi ve městě, a podílíme se na pořádání akcí ke společnému růstu ve víře. Také rozvíjíme sociální programy pro potřebné občany a národostní menšiny v Blansku. Naše setkání jsou otevřená pro každého. Pokud máte požadavek na modlitbu, pošlete jej na náš email.


NEDĚLE 9.12. v 10 hodin Bohoslužba v církvi 

zároveň probíhá i dětská církev

 


°°°° 

20.12. 2018 v 17 hodin

VÁNOČNÍ KONCERT

skupina Believers

Vánoční písně, chvály, sváteční slovo

 

Vstup zdarma

Kavárna ARCHA Hybešova 53a

(vedle vchodu do pošty)


°°°°°°°°°

 


UZDRAVUJÍCÍ SHROMÁŽDĚNÍ - EVANGELIZAČNÍ TURNÉ

MODLITBY za nemocné s PER CEDERGHÅRDHEM 

Švédský misionář: 

,,JEŽÍŠ UZDRAVUJE I DNES!" 

15.září 2018 

v 10 hodin na náměstí Wanklovo 

v 17 hodin v kavárně ARCHA 

srdečně vás zveme 

Per více než 30 let jezdí po celém světě,

přináší dobrou zprávu o Ježíši Kristu a modlí se za nemocné.

Jeho službu provází častá svědectví o uzdravení a vysvobození. 

 

°°°°°°°

 

 

Bohoslužba pod nebem

22.7. v 16 hodin

19.8. v 16 hodin

před radnicí v Blansku

náměstí Svobody

srdečně zveme

společné setkání křesťanů

 

 

     

 

 

 

°°°°°°

 

Čtení BIBLE na Wanklově náměstí

čtvrtek 29.3. od 10 - 17 hodin

přijďte s námi číst Boží slovo

těšíme se na hojnou účast

°°°°°°°°

 

 Program církve ke stažení - Ú nor 2018

°°°°°°

 

18.2. v 10 hodin 

HOSTEM je MICHAL KOSTKA Z MIKULOVA

cms.slovo-zivota-blansko.webnode.cz/bozi-slovo-z-kazani/nedele-22-2/

°°°°°°° 

 

Příležitost prozkoumat smysl života 

zveme vás na přednášky 

www.kurzyalfa.cz

Začínáme 18.1.2017 

a pokračujeme každý čtvrtek v 18 hodin 

Kavárna ARCHA Hybešova 53a 

(vedle vchodu do pošty)

Následující témata: 

1.2. Proč Ježíš zemřel 

8.2. Jak získat jistotu a víru 

15.2. Proč a jak se modlit 

22.2. Proč a jak číst Bibli 

1.3. Duch svatý

8.3.......

 

------- 

Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, 

hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: 

,,Kde je ten právě narozený král Židů? 

Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit."

------- 

 

Po tomto jsme poznali lásku, že on (Kristus) duši svou za nás položil. 

1. Jana 3,16 

....... 

 

Živ buď Hospodin, má skála buď požehnána, Bůh buď vyvýšen, má záchrana!

2. Samuelova 22,47

 

 

Všechno, co dýchá, ať chválí Hospodina! Haleluja

Žalm 150,6

 

Chvály Slovo života Blansko vás zvou na

Večer chval

1.9.2017 v 18:00

v kavárně ARCHA

Hybešova 53a Blansko

(vedle vchodu do pošty)

---------

 

 

 

,,... okuste a uvidíte, že Bůh je dobrý."

 

---------------

www.Slovozivota-Blansko.cz

 

,,Ať to, co má dech, chválí Hospodina

 

 

Per Cederghardh v Blansku