Neděle 5.2.2017

Zjevení 3, 20

Hle, stojím přede dveřmi a tluču, zaslechne- li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou.

 

 

2.Timoteovi 1, 5 -6

Připomínám si tvou upřímnou víru, kterou měla už tvá babička Lóis a tvá matka Euniké a kterou máš, jak jsem přesvědčen, i ty. Proto ti kladu na srdce, abys rozněcoval oheň Božího daru, kterého se ti dostalo vzkládáním mých rukou.

 

 

Matouš 4, 8 -9

Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne mu: ,,Toto všechno ti dám, padneš- li přede mnou a budeš se mi klanět."

 

 

Matouš 25, 24 -25

Přistoupil i ten, který přijal jednu hřivnu a řekl: ,Pane, poznal jsem tě, že jsi tvrdý člověk, sklízíš, kde jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Bál jsem se, a proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi. Hle, zde máš, co ti patří.´