Neděle 27.11.2016

Genesis 2, 8 -9 

A Hospodin Bůh vysadil zahradu v Edenu na východě a postavil tam člověka, kterého vytvořil. 

Hospodin Bůh dal vyrůst ze země všemu stromoví žádoucímu na pohled, s plody dobrými k jídlu, 

uprostřed zahrady pak stromu života a stromu poznání dobrého a zlého. 

 

Zjevení 22, 2 

 

 

Genesis 2, 15 -17

 

Matouš 14, 22 -33

 

Chvály

Dny Eliáše

 

Chcem vidět

Otevři mé oči

Ať požehnán je Bůh

Chci jít za Tebou

 

Náš Bůh (Vodu ve víno měníš)

 

Já svou víru neztrácím