Neděle 22.1.2017

Chvály

Chci jít za tebou

 

Můj Králi, má spáso

 

Jako řeka

 

Sbírka

1. Korintským 9,7

Kdo kdy bojoval na vlastní náklady? Kdo sází vinici, a neokusí její hrozny? Kdo pase stádo, a nepije jeho mléko?

 

Římanům 14,17

V Božím království přece nejde o jídlo a pití, ale o spravedlnost, pokoj a radost v Duchu svatém.

 

Lukáš 10,20

Neradujte se ale z toho, že se vám poddávají duchové, radujte se, že vaše jména jsou zapsaná v nebesích.  

 

Žalm 32

 

Žalm 43

 

Izajáš

 

 

Kázání

Jan 17

 

Židům

 

Matouš 5,13

Vy jste sůl země. Kdyby sůl ztratila svou chuť, čím se zas osolí? Nebude už k ničemu, jen se vyhodí ven a lidé ji pošlapou.