Neděle 2.10.2016

2. Paral 5,11-141. Petr 2, 4-5

Když přicházíte k němu, k živému kameni zavrženému lidmi, ale vyvolenému a vzácnému před Bohem, sami se stáváte živými kameny ve stavbě duchovního chrámu a svatým kněžstvem přinášejícím duchovní oběti přijatelné před Bohem díky Ježíši Kristu.


Lukáš 21, 5-6

Někteří si povídali, jak je chrám krásný - ty kameny ty obětní dary! Ježíš na to řekl: ,,Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni. Všechno bude zbořeno."