Neděle 19.2.2017

Genesis 3, 9 -10 

Hospodin Bůh zavolal na člověka: „Kde jsi?“

On odpověděl: „Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se.“ 

 

1. Jan 4, 18 

Láska nezná strach; dokonalá láska strach zahání, vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. 

 

Zjevení 3, 20 

Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. 

 

Žalm 73, 28

Mně však v Boží blízkosti je dobře, v Panovníku Hospodinu mám své útočiště, proto vyprávím o všech tvých činech.  

 

 

Chvály

Srdce

Dny Eliáše

Ať požehnán je Bůh

Tam, kde láska je věčná

Tisíce důvodů

 

Jsi Bůh jsi náš Pán

Jenom Ježíš